ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Orta Doğu ve Demokrasi ULS519 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bir yönetim biçimi olarak demokrasiyi temel ilkeleriyle birlikte kavrar.
  2-Orta Doğu ülkelerinin siyasal sistemlerini tartışır.
  3-Orta Doğu ülkelerinin demokrasi yönünden analizini yapar.
  4-Orta Doğu ülkelerini siyasal sistemler ve demokrasi uygulamaları yönüyle karşılaştırır.
  5-Orta Doğu ülkelerinin siyasal tarihlerini değerlendirir.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ünal
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset Savaş ve Diplomasi, C.I, MKM Yay. Bursa, 2012. Türel Yılmaz, Uluslararası Politikada Orta Doğu, Barış Kitap Basım Yayın, Ankara, 2009. Gencay Şaylan, Demokrasi ve Demokrasi Düşüncesinin Gelişmesi, TODAİE-Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yay., Ankara, 1998. Coşkun Can Aktan, "Siyasal Yönetim Biçimleri ve Demokrasi", Köprü Dergisi, 103(1),ss.19-29, 2008.
  Yardımcı Kitap Alan Touraine, Demokrasi Nedir?, Yapı Kredi yay., İstanbul, 2011. Chen Kane, Egle Murauskaite, Regional Security Dialogue in the Middle East: Changes, Challenges and Opportunities (UCLA Center for Middle East Development CMED) series, Routledge, 2014.
  Dersin Amacı Bu ders, günümüzde petrol, çatışma, terör ve anti-demokratik yönetim gibi birçok olumsuz kavramla birlikte anılan Orta Doğu ülkelerini, ülkelerin tarihsel arka planları, siyasal sistemleri, iç dinamikleri yer altı zenginlikleri ve Batı ile ilişkileri gibi yönleriyle inceleme amacındadır.
  Dersin İçeriği Derste ilk olarak demokrasinin tarihçesi ve temel ilkeleri yanında Orta Doğu kavramı üzerinde durulmakta, Orta Doğu coğrafyası, ülkelerin siyasal tarihleri, siyasal sistemleri, iç dinamikleri, yer altı zenginlikleri ve Batı ile ilişkileri gibi çeşitli yönleriyle ele alınmaktadır. Ayrıca Orta Doğu kapsamına giren Suriye, Irak, İran, Lübnan, İsrail, Filistin, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Yemen ayrı ayrı incelenirken bu ülkelerin demokrasi ile ne derece bağlantılı olduklarına değinilmekte ve demokrasinin Orta Doğu coğrafyası için neden tercih edil(e)mediği analiz edilmektedir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster