ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Göç Teorileri ve Sınıraşan Nüfus Hareketleri ULS520 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dış Göç, Uluslararası Göç Olgularını Tanımlar.
  2-Günümüzde Değişen Göç Dinamiklerini, Biçimlerini Sorgulayarak Açıklar.
  3-Küreselleşme ile Göç Hareketleri Arasındaki İlişkiyi Tartışır.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi İsmet Sarıbal
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Stephen Castles, Mark J.Miller, Göçler Çağı : Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008. Nedim İpek, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Serander Yayınları, Trabzon, 2006. Abadan-Unat, N., Keleş, N., Penninx R., Van Renselaar, H., Van Valzen L., Yenisey L., Göç ve Gelişme, Ankara, 1977.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı uluslararası göç hareketlerinin sebep ve sonuçlarını, devletlerin dış politikasına olan etkisini geçmişten günümüze mukayeseli bir şekilde analiz etmektir.
  Dersin İçeriği Bu dersin ilk bölümünde göçün kavramsal çerçevesi, göç teorileri ve göçün tarihselliği incelenecektir. İkinci bölümde Türkiye deki göç süreçleri incelenecektir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster