ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Soğuk Savaş Sonrasında Karadeniz ULS523 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Avrupa-Atlantik güçlerinin bölge politikalarını belirleyen "Genişletilmiş Karadeniz" ve "tam, özgür ve barış halinde bir Avrupa" hedeflerini değerlendirir.
  2-Rusya Federasyonu`nun bölge politikalarını belirleyen "Daha Büyük Avrupa", "Yakın Çevre" ve Avrasya Birliği hedeflerini değerlendirir.
  3-Karadeniz bölgesindeki Türk-Rus işbirliğinin nedenlerini anlar.
  4-Donmuş çatışmalara, boru hatları sorununa ve krizlere yönelik küresel ve bölgesel güçlerin politikalarını açıklar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Burçin CANAR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Burçin Canar

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1.Canar, B. (2013). Soğuk savaş sonrasında Karadeniz. Phoenix, Ankara. K2.Canar, B. (2012). Soğuk savaş sonrasında Amerika Birleşik Devletleri`nin Karadeniz politikası. SBF Dergisi, 67(1), 2012, 49-80. K3.Asmus, R. D., Dimitrov, K., & Forbrig, J. (eds.). (2004). A new euro-atlantic strategy for the black sea region. the German Marshall Fund of the United States, Washington. K4.Asmus, R. D. (ed.). (2006). Next steps in forging a euroatlantic strategy for the wider black sea. the German Marshall Fund of the United States, Washington.
  Yardımcı Kitap YK1.Brzezinski, Z. (1997). The grand chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives. Basic Books. YK2.Wilson, A. (2014). Ukraine crisis what it means for the west, Yale University Press, New Haven and London.
  Dersin Amacı Bu ders, SSCB`nin dağılmasının ardından jeopolitik bir bölgeye dönüşen ve etki mücadelesine sahne olan Karadeniz`e yönelik küresel ve bölgesel güçlerin politikalarını incelemeyi hedeflemektedir.
  Dersin İçeriği Bu derste KEİÖ, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Büyük Satranç Tahtası, Karadeniz için Avrupa-Atlantik Stratejisi, "Tam, Özgür ve Barış Halinde bir Avrupa" hedefi, NATO`nun ve AB`nin Karadeniz`e genişlemesi ve İttifak`ın ve Birlik`in bölgeye yönelik ortaklık politikaları, "Daha Büyük Avrupa", "Yakın Çevre" ve Avrasya Birliği hedefleri, Karadeniz`de Türkiye-Rusya işbirliği ve kıyıdaş ülkeler arasındaki işbirliği, boru hatları mücadelesinde ve donmuş çatışmalarda bölgesel ve küresel güçlerin politikaları, Rusya-Gürcistan Savaşı ve Ukrayna Krizi incelenecektir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster