ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uluslararası Hukukta Sığınmacıların Korunması ULS529 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uluslararası hukukta korunmaya muhtaç birey kategorileri hakkında bilgi verir.
  2-Uluslararası insan hakları sözleşmelerini inceler
  3-Uluslararası hukukta mülteci statüsünü inceler
  4-Uluslararası yargı kararlarını inceler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Neslihan ÖZKERİM GÜNER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Guy S. Goodwin-Gill and Jane Mc Adam, The refugee in international law, OUP, Oxford, 2007. James C. HATAWAY and Michell FOSTER, The Law of Refugee Status, CUP, Cambridge, 2014. Işıl ÖZKAN, Göç, İltica ve Sığınma Hukuku Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Uluslararası İşgücü Kanunu ile Getirilen Değişiklerle, Seçkin, Ankara, 2018. Bülent ÇİÇEKLİ, Yabancılar ve Mülteci Hukuku 6458 Sayılı Kanunla Güncellenmiş, Seçkin, Ankara, 2016. Mürvet Ece BÜYÜKÇALIK, Mülteci Hukukunun Gelişimi ve Türkiyede Mültecilerin Sosyal Hakları, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2015. Gökhan TANERİ, Uluslararası Hukukta Mülteci ve Sığınmacıların Geri Gönderilmemesi (Non- Refoulement) İlkesi, Bilge, İstanbul, 2012. Murat SARAÇLI, Uluslararası Hukukta Yerinden Edilmiş Kişi, Adalet, Ankara, 2011. Özgenur YİĞİT, Uluslararası Hukuk, Avrupa Hukuku ve Türk Hukukunda Mülteci ve Sığınmacıların Etkili Başvuru Hakkı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Uluslararası hukuka göre korunmaya muhtaç birey kategorilerini belirlemek ve 1951 Cenevre Sözleşmesine göre mülteci statüsünü incelemek.
  Dersin İçeriği Mülteci, sığınmacı, yerinden edilmiş kişi ve göçmen kavramları, 1951 Cenevre Sözleşmesi, AİHM Kararları ve AB düzenlemeleri incelenecektir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster