ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uluslararası Hukukta Sorumluluk ULS530 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uluslararası hukukta sorumluluk kurumu kavaramını tartışır.
  2-Uluslararası hukukta sorumluluğu olan aktörler konusunu yorumlar.
  3-Sorumluluğu doğurabilecek eylemleri değerlendirir.
  4-Sorumluluk hususuna ilişkin uluslararası yargı kararlarını inceler.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Neslihan ÖZKERİM GÜNER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar James CRAWFORD, State Responsibility: The General Part (Cambridge Studies in International and Comparative Law) , CUP, Cambridge, 2013. Elif UZUN, Milletlerarası Hukuka Aykırı Eylemlerinden Dolayı Devletlerin Sorumluluğu, Seçkin, Ankara, 2016. Selman ÖĞÜT, Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğu, On İki Levha, İstanbul, 2014. Hakkı Hakan ERKİNER, Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Uluslararası Sorumluluğu, On İki Levha, Ankara, 2010.
  Yardımcı Kitap Neslihan Özkerim GÜNER, İklim Değişikliği Nedeniyle Devletlerin Sorumluluğu, Yetkin, Ankara, 2018. Ali KEREM KAYHAN, Uluslararası Hukukta Atmosferin Korunması ve Devletlerin Sorumluluğu, On İki Levha, İstanbul, 2017. Ümmühan Elçin ERTUĞRUL, Uluslararası Hukukun Emredici Normlarından Doğan Yükümlülüklerin Ciddi İhlallerinden Devletin Sorumluluğu, Yetkin, Ankara, 2012. Kenan DÜLGER, Devletin Uluslararası İnsancıl Hukukun İhlalinden Doğan Sorumluluğu, Beta, İstanbul, 2015. Mustafa Serhat KAŞIKARA, Devletlerin Uzay Faaliyetlerinden Doğan Sorumluluğu, Adalet, Ankara, 2017.
  Dersin Amacı Uluslararası hukukta sorumluluk kurumunun işletilmesinin koşullarını ve sonuçlarını öğretmek.
  Dersin İçeriği Bu ders kapsamında uluslararası hukuk kişilerinin sorumlulukları, ILC tarafından kabul edilen Taslak Maddeler ve ilgili antlaşmalar çerçevesinde değerlendirilecek, konuya ilişkin uluslararası yargı kararları incelenecektir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster