ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Nitel Araştırma Yöntemleri ULS536 BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Nitel ve nicel Araştırma yöntemlerini karşılaştırır
  2-Nitel araştırma desenlerini açıklar
  3-Nitel araştırmada örneklemi tanımlar
  4-Nitel verinin doğası ve nitel araştırmada araştırmacının rolünü kavrar
  5-Nitel araştırmada geçerlilik, güvenilirlilik ve etik kavramlarını sağlar
  6-Akademik yazma ve sunma, tartışma teknikleri ve becerileri gelişir
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr.Öğr.Üyesi Emrah Özdemir
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, 2011, Ankara: Nobel Kitabevi. Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 2013, Ankara: Seçkin Yayıncılık. Alan Bryman, Social Research Methods, 2012, Oxford University Press.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Nitel araştırma yöntemi dersinin amacı, sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan bir araştırma tekniği olarak nitel araştırma yöntemlerini tanıtmaktır.
  Dersin İçeriği Bu ders nitel araştırma yöntemleri, araştırma tasarımı, veri toplama ve analiz gibi konuları tartışacaktır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster