ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Enerji Güvenliği ve Sürdürülebilir Enerji Politikaları ULS524 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenci, enerji güvenliğini küresel ölçekte yorumlar.
  2-Öğrenci küresel güçlerin enerji politikalarını öğrenip yorumlar.
  3-Öğrenci, dünyadaki enerji politikaların genel anlamda değerlendirir.
  Ön Koşul Yok.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Ali Samir MERDAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Ali Samir MERDAN
  Kaynaklar Aydın, Nermin Zahide, `Hazar Enerji Kaynakları ve Siyaset`, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C. IX, No: 2 (2012), ss. 207-224. Bayraç, Naci, `Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye`, Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. X, No: 1 (2009), ss. 115-142. Dekanozishvili, Mariam, Towards a Common European Energy Policy, Washington, American Political Association Annual Meeting, 2010. Durmuşoğlu, Sercan, Türkiye`nin Enerji Politikaları ve Komşu Ülkelerle Uluslararası İlişkilerine Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015. Durmuşoğlu, Sercan, `21. Yüzyılın Enerji Denklemi ve Türkiye`, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15. C., No: 29 (Bahar 2016), ss. 283-303.
  Yardımcı Kitap Erdoğan, Nuray, `TANAP Projesinin Türkiye Ve Azerbaycan Enerji Politikalarındaki Yeri Ve Önemi`, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. X, No: 3 (Temmuz 2017), ss. 10-26. Gökay, Bülent, `Caspian Uncertainties: Regional Rivatries and Pipelines`, Perceptions, C. II, No. 5 (Mart-Mayıs 1998), s. 51-63. Harrop, Jeffrey, The Political Economy of Integration in the European Union, 3. B., Cheltenham, Edward Elgar, 2000.
  Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin dış politikadaki enerji faktörünü sorgulamalarını ve enerji güvenliğini sağlayan faktörleri sorgulamalarını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Derste, Dünyada Enerji Kaynakları (Fosil Kaynaklar, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Nükleer Enerji), Dünyada Fosil Enerji Kaynakları (Kömür, Doğal Gaz ve Petrol), ABD`nin Enerji Stratejisi, AB`nin Enerji Stratejisi, RF`nin Enerji Stratejisi, ÇHC`nin Enerji Stratejisi, Petrol İhraç Eden Devletler Örgütü`nün (OPEC) Enerji Stratejileri, Suudi Arabistan ve Azerbaycan`ın Enerji Stratejileri, Tarihsel Olarak Türkiye`nin Enerji Politikalarının Oluşumu, Türkiye`nin Enerji Kaynakları ve Stratejileri, Dünyada Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları, Türkiye`den Geçen Petrol Boru Hatları ve Enerji Güvenliği (Bakü-Tiflis-Ceyhan, Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hatları gibi), Türkiye`den Geçen Doğal Gaz Boru Hatları ve Enerji Güvenliği (Mavi Akım, Bakü-Tiflis-Erzurum, TANAP ve Türk Akımı gibi), Türkiye`nin Enerji Politikalarının Komşu Devletler ile İlişkilerine Etkileri konuları değerlendirilmektedir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster