ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İngilizce Yazma I YDİ107 GÜZ 4+0 Üniversite S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; düşüncelerini doğru ve açık bir şekilde, en yaygın cümle kalıpları kullanarak ifade edebilir,
  2-Hedeflenen yapıları öğrenmek için örnek parçaları okuyabilir,
  3-Uzun metinler yazabilmek için kelimeleri, sözcük gruplarını ve cümleleri birbirine bağlayabilir,
  4-Örnek paragrafları çözümleyebilir, parçalardaki ana fikir, destek ve sonuç cümlelerini bulabilir,
  5-İletilmek istenen bilgi ya da düşünceyi açık ve doğrudan bir şekilde yazılı olarak ifade edebilirler.
  6-Verilen bir konu ile ilgili kısa paragraf yazabilir.
  7-Verilen yapıları kullanarak herhangi bir konu hakkında paragraf yazar.
  8-Uzun paragraf yazabilir.
  Ön Koşul Yapılan seviye tespit ve yeterlilik sınavında 40 ve üzeri puan almış olmak
  Ders Dili İngilizce
  Dersin Sorumlusu Öğr. Gör. Abdulkadir Gökmen,Öğr. Gör.Hikmet Uluğ,Öğr. Gör. Oktay Yazıcı,Öğr. Gör. Dr. Hatice Kızılkaya,Öğr. Gör. Salih Potukoğlu, Öğr. Gör. Seda Yazıcı Köksal, Öğr. Gör. Seda Yılmaz Saka, Öğr. Gör. Zeynep Maden, Öğr. Gör. Ayşe İrem Kütükoğlu, Öğr. Gör. Dr. Rabia Aksoy Arıkan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar WRITING SENTENCES The Basic of Writing,
  Yardımcı Kitap Online kaynaklar, powerpoint sunumlar, dersle ilgili hazırlanan çalışma kağıtları
  Dersin Amacı Öğrencilere yazı tekniklerinin temellerini öğretmek ve paragraf yazma becerisi kazandırmak
  Dersin İçeriği Basic parts of speech: nouns, pronouns and verbs, definition of a sentence, basic parts of speech:prepositions, adjectives, and adverbs, Subject / verb agreement with the be verb, three sentence patterns with the be verb Vocabulary to describe people and their feelings, sentence patterns for stative verbs, new sentence pattern for the be verb: There is / There are Vocabulary to describe animals and people, sentence pattern for the have verb, using a / an, describing people Vocabulary to talk about hobbies and interests, sentence patterns for the have verb, combining words with and, or, and but, using gerunds Vocabulary to describe clothing and fashion, subject and object pronouns, combining words with and, or, but, and so, putting two or three adjectives in the correct order Vocabulary for school subjects, format of a paragraph Format of a postcard and an email Formal and informal language, sentences with indirect objects, Formal and informal language, using questions and exclamations Using questions and exclamations, vocabulary to describe popular international items, Passive sentences, the topic sentence, supporting sentences and the concluding sentence Vocabulary to describe popular media, supporting sentences and concluding sentences Vocabulary for writing about travel and experiences, using However in a paragraph REVIEW WEEK REVIEW WEEK
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster