ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İngilizce Yazma II YDİ108 GÜZ 4+0 Üniversite S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Temel yazma becerilerini pekiştirir.
  2-Akademik paragrafları fark eder.
  3-Düşünceleri ve cümleleri paragraflar halinde düzenler.
  4-Paragrafları revize eder.
  Ön Koşul -
  Ders Dili İngilizce
  Dersin Sorumlusu Öğr. Gör. Hikmet ULUĞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Writing Paragraphs, from Sentences to Paragraph Macmillan
  Yardımcı Kitap YK1. Online kaynaklar, powerpoint sunumlar, dersle ilgili hazırlanan çalışma kağıtları
  Dersin Amacı Öğrencilere paragraf yazma becerisi kazandırmak ve onları akademik paragraflar yazabilecek seviyeye getirmek
  Dersin İçeriği Recognizing and writing complete sentences, common paragraph features, identifying the topic of a paragraph, identifying strong and weak paragraphs, Identifying topics and main ideas, writing topic sentences, combining sentences using and and but Developing paragraphs with descriptive details, learning to edit lists, writing about places, combining sentences containing adjectives. Using word maps to brainstorm, writing concluding sentences, using free writing to brainstorm, review of paragraph contents. Opinions and examples in supporting sentences, using discussion to brainstorm, paragraphs explaining cause and effect / result, combining sentences with so and because Expressing personal feelings about problems, logical order of supporting sentences Editing lists by ordering ideas logically Writing about problems and difficulties Using time expressions: after, before, and when, identifying the main parts of a narrative, ordering events in a narrative logically Using whereas and however to make comparisons Organizing a comparison paragraph, comparing different situations / events, writing about life changes Writing about cause and effect relationships, beginning paragraph with a question, writing about a difficult decision. Writing about hopes and plans for the future, review of brainstorming techniques Review of transition expressions, writing about the future.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster