ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Gönüllülük Çalışmaları OSD103 GÜZ-BAHAR 1+2 Üniversite S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sosyal, doğal, kültürel vb. çevre sorununu saptar.
  2-Gönüllülük kavramının anlam ve önemini açıklar.
  3-Gönüllülük projelerinin nasıl uygulanması gerektiğini açıklar.
  4-Gönüllülük kavramında işbirliğinin önemini açıklar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Prof. Dr. Azize Serap TUNÇER, Dr. Öğr. Üyesi Gülendam AKGÜL, Dr. Öğr. Üyesi Serdar AYKUT
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Azize Serap Tunçer

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Kuzucu, K. ve Kamer, S. T. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları, Pegem Akademi. K2. Coşkun, H. 2009; Topluma Hizmet Uygulamaları, Anı Yayıncılık, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağlarıgüçlendirmek; insani, sosyal, ekonomik vb. problemlerle toplumda göç ve afetler, engelliler,dezavantajlı gruplar başta olmak üzere çeşitli konu ve sorunlar hakkında duyarlılıkkazanmalarını sağlamak; katılacakları ve gerçekleştirecekleri bazı gönüllülük faaliyetleriyleinsani, sosyal, kültürel, ahlaki değerlerin ve becerilerin geliştirilmesini sağlamak olup buamaç doğrultusunda toplumda engelli yaşamı, göç ve afet gibi toplumsal hassasiyetinyüksek olduğu konularda görünürlüğü ve farkındalığı artırmak; böylece öğrencilerinseçecekleri bir gönüllülük alanında, önceden hazırlanacak bir plan dâhilinde bir dönemboyunca gönüllü çalışmalarda görev almalarını ve sonuçlarını paylaşmalarını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Yönetim ve Organizasyon Kavramları; Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi; TemelGönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve SosyalHizmetler vd.); Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü ÇalışmalaraKatılım; Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler; KamuKurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü ÇalışmalaraKatılım; Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük; Göçmenler ve Gönüllülük
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster