ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İş Sağlığı ve Güvenliği I OSD101 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-İş Sağlığı ve Güvenliği`nde (İSG) temel kavramlar açıklar.
  2-İSG`nin çağdaş uygulama ilkeleri ve Ergonominin temel kavramlarını açıklar.
  3-İSG açısından işgücü kavramı, enerji, yorgunluk, dinlenme konularının yorumlar.
  4-İSG`de fizyolojik, antropometrik, bilişsel ve enformatik çalışmayı yorumlar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Doç. Dr. Ercüment N. DİZDAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Dizdar, E. N. (2014). Toplam İş Güvenliği, KBU, Müh. Fak. (1400 sf), Ankara.
  Yardımcı Kitap YK1. Dizdar, E. N. (1998). Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Doktora Tezi).
  YK2. Dizdar, E. N. (2000). İş Güvenliği, Alver.
  YK3. Dizdar, E. N. (2002). Tehlike Analiz Teknikleri. Gazi Üniversitesi, FBE, Ankara.
  YK4. Dizdar, E. N. (2003). İş Güvenliği, Dilara.
  YK5. Dizdar, E. N. (2004). İş Hukuku, Dilara.
  YK6. Dizdar, E. N. (2006). Toplam Ergonomi, ZKU.
  YK7. Dizdar, E. N. (2008). İş Güvenliği, Murathan (4. Baskı).
  YK8. Dizdar, E. N. (2008). Ergonomi, ABP.
  YK9. Dizdar, E. N. (2010). İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, KBU.
  YK10. Dizdar, E. N. (2013). İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013, 320 sayfa.
  YK11. Dizdar, E. N. (2014). İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri. AÜ
  . YK12. Dizdar, E. N. (2014). Toplam İş Güvenliği, KBU.
  YK13. https://www.csgb.gov.tr/
  YK14. http://www.mevzuat.gov.tr/
  YK15. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal
  YK16. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal
  YK17. http://www.isgum.gov.tr/
  YK18. http://www.casgem.gov.tr/
  YK19. https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
  Dersin Amacı İş Sağlığı ve Güvenliği`nde (İSG) temel kavramların ve prensipleri öğrenilmesi. İSG kültürü ve öneminin bilinmesi. İSG`nin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişiminin bilinmesi. İSG`nin çağdaş uygulama ilkeleri ve Ergonominin temel kavram ve yaklaşım felsefesinin anlaşılması. İSG açısından işgücü kavramı, enerji, yorgunluk, dinlenme konularının bilinmesi. İSG açısından ergonomide fizyolojik, antropometrik, bilişsel ve enformatik çalışmanın anlaşılması. İSG`de kaza ve iş kazası kavramları ile kaza sebeplendirme yaklaşımlarının bilenmesi. İSG`de iş kazalarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin bilinmesi.
  Dersin İçeriği İş Sağlığı ve Güvenliği`ne (İSG) giriş. İSG`de temel kavramlar. İş sağlığı. İş güvenliği. İş sağlığı ve güvenliği. İş kazaları. Meslek hastalığı. Ramak kala kaza. Risk değerlendirme. KKD. Sağlıklı ve güvenli yaşam. İSG`nin temel prensipleri. İSG alanında yaşam boyu öğrenme. İSG`de bütünselik yaklaşımı. İSG terminolojisi. İSG`nin çalışmalarının kapsamı ve amaçları. İşyerinde İSG kültürü. İSG kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri. İSG kültürünün oluşturulması, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması. Toplam İSG yaklaşımı. İSG`nin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimi. Cumhuriyet öncesi İSG`nin gelişimi. Cumhuriyet sonrası İSG`nin tarihsel gelişimi. Dünyada İSG`nin tarihsel gelişimi. Ulusal ve uluslararası İSG kurum ve kuruluşları. İSG`nin çağdaş uygulama ilkeleri. Ergonomi. Çalışanın uygun işe yerleştirilmesi. Ergonominin temel kavramları ve yaklaşım felsefesi. İSG açısından ergonominin bileşenleri. İSG açısından ergonomide iş tasarımı. Ergonominin bileşenleri. Fiziksel, bilişsel, örgütsel, donanımsal, çevresel ergonomi. Mikro ergonomi. Makro ergonomi. İş etüdü. Metot etüdü. Zaman etüdü. Ergonomide işgücü kavramı. Vücut, kaslar ve tendonlar. Enerji gereksinimi, tüketimi ve hesabı. Yorgunluk, ATP, ADP, anerobik enerji, erobik kapasite. Statik ve dinamik kas kasılmaları, kassal yorgunluk, lokal kassal yorgunluk. Kas lifi tipinin kassal yorgunluğa etkileri. Laktik asit, ATP ve PC, kas, glikojen depoları. Yorulma, toparlanma, nabız, oksijen gereksinimi, kalp ritmi. Fiziksel, kassal, psikolojik yorulma. Dinlenme, dinlenme çeşitleri, dinlenme süre ve molaları, etkin ve edilgen dinlenme. İSG açısından ergonomide fizyolojik çalışma. İklimlendirme, yayılan ısı, hava akımı, nem, sıcaklık, ısı stresi, iklimsel konfor, efektif sıcaklık. Aydınlatma. Gürültü. Titreşim. İSG`de ergonomik antropometrik çalışma. Statik, dinamik antropometrik veriler. Çalışma duruşları ve postür değerlendirme. İSG`de bilişsel ve enformatik çalışma. Kavrama, algılama, bellek, mantık, motor cevap, beceri. İSG`de kaza ve iş kazası kavramları. Kaza sebeplendirme yaklaşımları. Kaza teorileri. Domino teorisi. Kaza sebep teorisi. Sistem Teorisi. Kombinasyon teorisi. İnsan hatası teorisi. İnsan hatası. İSG`de iş kazalarının nedenleri. Güvensiz durumlar (tehlikeli şartlar). Güvensiz davranışlar. İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar. İş kazalarının sınıflandırılması. İSG`nin iş kazalarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler için yaklaşımı. Toplu korunma prensibi. Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD). KKD çeşitleri, seçimi, kullanım koşul ve kuralları. CE işareti.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster