ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Davranışsal Bağımlılıklar ve Mücadele OSD106 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Davranışsal ve teknoloji bağımlılığı ile ilgili kavramlar ve özellikleri konusunda temel bilgileri açıklar.
  2-Davranışsal ve teknoloji bağımlılığının neden ve sonuçlarını analiz eder.
  3-Davranışsal ve teknoloji bağımlılığı ile ilişkili risk faktörlerini tanımlar.
  4-Davranışsal ve teknoloji bağımlılığını önleme yollarını sıralar
  5-Teknoloji ve interneti güvenli ve etkin kullanma yöntemlerini sıralar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Doç. Dr. Songül Kamışlı
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Songül Kamışlı

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Amerikan Psikiyatri Birliği. (2014). Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Beşinci Baskı (DSM-5), Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabından çev. Köroğlu E, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, ss. 231-290. K2. Aygül HH., Eke E. (editörler)(2020). Dijital Bağımlılık ve e-hastalıklar, Nobel Yayınevi, Ankara. K3. Kuss DJ, Griffiths D. (2015).Psikoterapide İnternet Bağımlılığı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul K4. Karan G. (2006). Anne babalar için internet rehberi, Epsilon Yayıncılık, İstanbul. K5. Davranışsal bağımlılıklar ile mücadele 2018-2023 ulusal strateji belgesi ve eylem planı 2019-2023 https://bmyk.gov.tr/TR-68404/davranissal-bagimlilik-ile-mucadele-eylem-plani.html (erişim tarihi: 10/01/2022
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bağımlılıkla ilgili koruyucu etkenlerin ve risk faktörlerinin, biyolojik, kişisel ve sosyal bağlamda ele alınması; teknoloji ve internetin güvenli, etkin, bilinçli ve farkında kullanımının sağlanması.
  Dersin İçeriği Davranışsal ve teknoloji bağımlılık türleri, bu tür bağımlılıklardan korunmada koruyucu faktörler ve risk faktörleri
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster