ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kritik Düşünce ve Problem Çözümü OSD108 GÜZ-BAHAR 3+0 Üniversite S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Olgulara ilişkin yargıda bulunmak için kritik düşünme becerisini kullanır.
  2-Olguları tarafsız ve akılcı analiz etmede eleştirel düşünme standartlarını uygular.
  3-Olguları doğru tanımlamayı zorlaştıran tutarsızlıkları ve düşünce bozukluluklarını tespit etmede kritik düşünme becerilerini kullanır
  4-Problemler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları analiz eder.
  5-Problemi tanımlamak ve çözmek için problem çözme becerilerini geliştirir.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Doç. Dr. Kemal DİL, Doç. Dr. Satı DİL
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Kemal Dil

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Nosich M.G. (2012). Eleştirel Düşünme Rehberi Çev: Birsen Aybek., Anı Yayıncılık, Ankara. K2. Paul, R. & Elder, L. (2012). Critical thinking: Tools For Taking Charge of Your Learning and Your Life, Pearson Education, USA.
  Yardımcı Kitap YK1. Carroll, R.T. (2007). Teaching criticalthinking. [Online] Available: http://www.skepdic.com/essays1 YK2. Johnson, A.P. (2000). Upand out: using creative and critical thinking skills to enhance learning. Boston: Ally &Bacon, USA.
  Dersin Amacı Bu ders, bilginin hızlı bir biçimde üretildiği ve paylaşıldığı bir dünyada sorgulayıcı ve seçici olabilmeyi, birçok kaynaktan elde edilen bilgi toplayabilmeyi, kritik düşünme süreçlerini kullanarak değerlendirme yapabilmeyi; eğitim-öğretim ortamlarında kritik düşünme tutumu geliştirebilmeyi amaçlamaktadır.
  Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini düşünme, aydınlanma, kritik düşünme, kritik düşünme becerileri, kritik düşünme standartları, akıl yürütme biçimleri ve problem çözme ilkeleri oluşturmuştur.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster