ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toplumsal Cinsiyet İlişkileri ve Şiddetin Önlenmesi OSD109 GÜZ-BAHAR 3+0 Üniversite S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarının anlamlarını tanır.
  2-Sosyal alanda kadın ve erkek ayrımını oluşturan kriterleri ve mekanizmaları analiz eder.
  3-Kadın statüsünü dünyadaki ve Türkiye`deki toplumsal gelişim ve değişim süreçleri açısından eleştirir.
  4-Toplumda ve ailede şiddetin nedenlerini analiz eder.
  5-Şiddeti önlemede genel sosyoloji ve feminist yaklaşımın yöntemlerini kullanır.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Doç Dr. Kemal DİL, Doç. Dr. Satı DİL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Bhasin, K. (2003). Toplumsal Cinsiyet: Bize Yüklenen Roller, Çev. A. Coşkun,,İstanbul: Kadav. K2. Phillip, A. (1995). Demokrasinin Cinsiyeti, Çev. A. Türker, İstanbul: Metis. K3. Hirata, H. ve Arkadaşları, Aile Sorunsalı: Aile, Evlilik, Annelik, İstanbul: Metis. K4. Boltaş, D. (1992). Batıdaki Feminist Kuramlar ve 1980 Sonrası Türk Feminizmi, Türkiye`de Kadın Olgusu, Haz. N. Arat, İstanbul: Say Yayınları, 51-74 K5. Mimir, A. (2017). Kadının Hak Arama Rehberi, 1. Baskı, İstanbul: Doğan Kitap. K6. ERGİL, D. (2001). Şiddetin Kültürel Kökenleri, Bilim ve Teknik. sayı 399. Şubat. s.40- 41. K7. Henrica, A.F.M ve Ark. (2009). Türkiye`de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, Özet Rapor,Ankara.
  Yardımcı Kitap YK1. Butler, J. (2014). Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi, Çev. B. Ertür, Dördüncü Basım, İstanbul: Metis. YK2. Acar, F. ve ark. (2013). Türkiye`de Cinsiyet Eşitliğine Elverişli Ortamın Oluşturulması BM Ortak Programı: Taslak Rapor. YK3. Kandiyoti, D. (2013). Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, Çev. A. Bora ve ark., Dördüncü Basım, İstanbul: Metis.
  Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerde toplumsal cinsiyete, ataerkil sisteme, toplumsal şiddete, aile içi şiddete, kadına, çocuğa yönelik şiddete ve şiddetin kültürel dayanaklarına ilişkin farkındalık oluşturmaktır.
  Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini, toplumsal cinsiyeti olgusu, toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü, ataerkil sitem, kökenleri ve dayanakları, modernite ile kadın ilişkisi, şiddet, aile içi şiddet, şiddetin kültürel temelleri, şiddetin kadın ve çocuk üzerindeki etkisi ve şiddeti önlemede ulusal ve uluslararası düzenlemeler oluşturmuştur.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster