ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uluslararası Finansal Kuruluşlara Bakış OSD115 GÜZ-BAHAR 3+0 Üniversite S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uluslararası finansal kurumları ve piyasaları tanır.
  2-Güncel finansal konuları takip eder.
  3-Uluslararası finansal kurumları karşılaştırır.
  4-Uluslararası finansal piyasalarındaki düzenleyici kurumları tanır.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Yusuf Gör
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Gündoğdu, A. (2016). Finansal Piyasalar ve Kurumlar: Teori ve Türkiye Uygulamasına Güncel Bakış. Seçkin Yayıncılık, Ankara. K2. Parasız, İ. (2012). Finansal Kurumlar ve Piyasalar. Ezgi Kitabevi, Bursa. K3. Karagül, M. (2017). Uluslararası İktisadi örgütler ve Azgelişmiş Ülkeler. Nobel Akademik Yayıncılık. 5.Basım.Ankara. K4. Parasız, İ. (2012). Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar. Ezgi Kitabevi, Bursa.
  Yardımcı Kitap YK1. Dünya Bankası Yıllık Raporları YK2. İMF Yıllık Raporları YK3. Dünya Ticaret Örgütü Yıllık Raporları
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, uluslararası finansal kurumların ve piyasaların işleyişi, kuralları, politika araçları ve diğer piyasalarla olan etkileşimi hakkında bilgiler verilmesidir.
  Dersin İçeriği Piyasa Kavramı ve Finansal Piyasalar Finansal Piyasalarda Yer Alan Şirket Türleri Finansal Piyasalarda Denetleyici ve Düzenleyici Kurumlar Uluslararası Finansal Piyasalar ve Tarihsel Gelişimi G-7, G-8, G-20 ve Dünya Ekonomik Formu Uluslararası Ekonomik Düzenin Temel Kurumları -Uluslararası Para Fonu (IMF) -Dünya Bankası Grubu -Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) -Birleşmiş Milletler (UN) Uluslararası Finansal Sistemin Temel Kurumları -Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) -Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) -Uluslararası Sermaye Piyasası Kurulları Birliği (IOSCO) -Uluslararası Mali Raporlama Standartları (IFRS) -Finansal İstikrar Komitesi (FSB) -Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Uluslararası Ticaretin Düzenlenmesine İlişkin Kurumlar -GATT Müzakereleri -Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) -Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) -Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Bölgesel Ekonomik Bütünleşme ve Bölgesel Örgütler -Avrupa Birliği (AB) Asya Bölge Örgütleri -ASEAN: Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği -APEC: Asya- Pasifik İşbirliği Örgütü -RCEP: Bölgesel Kapsamlı Ekonomik İş Birliği Afrika Bölge Örgütleri -AFCFTA: Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması -Diğer Afrika Bölge Örgütleri Amerika Bölge Örgütleri -MERCOSUR: Güney Amerika Ortak Pazarı -NAFTA ve USMCA: ABD, Kanada ve Meksika Serbest Ticaret Bölgeleri -Orta Amerika Ortak Pazarı (CACM) -Karayipler Serbest Ticaret Bölgesi (CARIFTA) Karayipler Ortak Pazarı (CARICOM) Bölgesel Kalkınma Bankaları -Avrupa Yeniden İnşa ve Kalkınma Bankası (EBRD) -Avrupa Yatırım Bankası (EIB) -Asya Kalkınma Bankası (ADB) -Afrika Kalkınma Bankası (AFDB) -Amerika Kalkınma Bankası (IDB) -İslam Kalkınma Bankası (ISDB) -Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) Uluslararası Finansal Sistemlerde ve Kurumlarda Gelişmeler
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster