ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) OSD120 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-İklim, iklim değişikliği, sera gazları-sera etkisi kavramlarını tanır.
  2-Sanayi Devrimi ile birlikte küresel iklim sisteminde meydana gelen değişimleri ve canlılar üzerindeki etkilerini ilişkilendirir.
  3-GDO tanımı, tarihi, üretilme amaçları ve uygulama alanlarını tanımlar.
  4-Transgenik organizmaları kategorize eder.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Esma ÖZHÜNER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Atik, H. (2017). Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Sosyo-Ekonomik Etkileri, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-320-651-4 K2. Bezirganoğlu, İ. (2019).Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik, Pegem Akademi Yayıncılık, ISBN: 9786053188292
  Yardımcı Kitap YK1. Poindron, P. (2012). Genetically Modified Organisms and Genetic Engineering in Research and Therapy" Editor(s): Piguet P" ISBN: 978-3-8055-9065-5.
  Dersin Amacı İklim değişikliğinin önemi, GDO hakkında bilgi edinme ve GDO uygulama alanlarının kavranmasıdır.
  Dersin İçeriği İklim değişikliği ve önemi, GDO`larin tanımı ve tarihçesi, sınıflandırılması, model organizmalarının geliştirilmesi, kullanılma şekilleri ve nedenleri, Genetiği değiştirilmiş organizmaların üretilmesi, kullanılan organizmalar, kullanıldıkları alanlar, GDO`ların olası riskleri, ulusal ve uluslararası düzenlemeler, biyogüvenlik
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster