ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çağdaş Dünyanın Oluşumu; Göç ve Küreselleşme OSD123 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çağdaşlaşma ve Küreselleşme olgusunu tanımlar.
  2-Göç olgusunu tanımlar.
  3-Öğrencinin sosyolojik bakış açısını tanımlar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Öğrt. Gör. İsa YILDIRIM
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi İsa Yıldırım

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Öner, N.A.Ş. & Ömer, S.G.I. (2015). Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar, Tartışmalar. İletişim Yayınları. K2. Erbaş, H. (1994). Irkçı Saldırganlık: Egemen Açıklama Biçimleri Irkçılığı Olumlar, A.Ü.D.T.C.F. Sosyoloji Dergisi, Cilt, XV. K3. Erbaş, H. (1999). Metodoloji Tartışmaları Işığında Göç ve Etnisite, A.Ü.D.T.C.F. Sosyoloji Dergisi, Sayı, 2. K4. Erbaş, H. (2001). Yurtdışına Göçün Yeni Biçimleri, Türk Sosyal Bilimleri Derneği Tarafından Düzenlenen VII. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, ODTÜ, 21-23 Kasım. K5. Erbaş, H. (2002). Küresel Kriz ve Marjinalleşme Sürecinde Göç ve Göçmenler, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, Sayı. 18.
  Yardımcı Kitap YK1. Armaoğlu, F. (1914-1995). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Kronik Kitap. YK2. Uçarol, R. (1789-2014). Siyasi Tarih, Der Yayınları.
  Dersin Amacı Çağdaş dünyada Küreselleşme ve Göç olgusunun, tartışma ve sorun alanlarının öğrenilmesi
  Dersin İçeriği Bu derste, küreselleşme, göç olgusu ve göç teorileri, iş göç ve dış göç konuları, uluslararası göç ve göçmenlerin ortaya çıkardığı, sorunlar, tartışmalar ve toplumlar üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Türkiye`yi etkileyen göç olaylarıyla ilgili saha çalışmaları yapılacaktır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster