ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Görgü Kuralları ve Protokol OSD125 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Toplumda dikkat edilmesi gereken protokol ve görgü kurallarını tüm yaşam alanlarında kullanır.
  2-Toplumda nezaket kuralları çerçevesinde davranış analizi ve yorumu yapar.
  3-Resmi ve resmi olmayan ortamlarda dikkat edilmesi gereken giyim kurallarını hayata entegre eder.
  4-Mesleki ortamının gerektirdiği ast-üst-eşit iletişimini nezaket ve protokol kuralları çerçevesinde organize eder.
  5-Nezaket ve protokol kuralları ile meslek etiği arasındaki ilişkiyi analiz edip mesleki kullanım alanlarında kullanır.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Öğr. Gör. Fikret Kedersiz, Dr. Öğr. Gör. Kazım Çandır, Dr. Öğr. Gör. Adem Arslan, Öğr. Gör.Bestami Bilge, Öğr. Gör. Mustafa Alan
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Mustafa Alan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Aytürk, N. (2019). Protokol Yönetimi-Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara
  Yardımcı Kitap YK1. Altinöz, M. & Tutar, H. (2004). Protokol Bilgisi. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara YK2. Eniz, H. (2003). En Yeni Görgü Kuralları. İnkılâp Yayınevi, İstanbul. YK3. Kurtbay, Y. (1991). Nezaket ve Görgü Kuralları. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. YK4. Ünlütürk, A. (2002). Sosyal Davranış Kuralları Ve Protokol. Dost Yayınevi, Ankara.
  Dersin Amacı Görgü ve protokol kurallarının öğretilmesi ve kuralların gerekliliğine dair farkındalık kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Toplum tarafından kabul gören etik davranış şekilleri, protokoller, resmi ve normal görgü kuralları
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster