ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Kültür ve Medeniyetinde Yesevilik OSD127 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türklerin İslamiyeti kabul ediş sürecini anlatır.
  2-Tasavvufun kökü, kaynakları ve kurumlaşmasını açıklar.
  3-Tasavvuf edebiyatını oluşturan unsurları sayar.
  4-Yeseviliğin ortaya çıkışı ve etkileri hakkında konuşur.
  5-Yeseviliğin Orta Asya, Anadolu ve Balkanlardaki kültüre etkisini açıklar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Öğr. Gör. Fikret KEDERSİZ, Dr. Öğr. Üye. Şerife ÖZER, Öğr. Gör. Dr. Kazım ÇANDIR, Öğr. Gör. Dr. Adem ,ARSLAN, Öğr. Gör. Bestami BİLGE, Öğr. Gör. Mustafa ALAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. İsen, M., Kurnaz, C. & Tatçı, M. (1998). Yesevilik Bilgisi, (1.baskı). Ahmet Yesevi Vakfı Yay., Ankara. K2. Köprülü, F. (2014). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. (5.baskı). Alfa Yayınları, İstanbul. K3. Gölpınarlı, A. (1985). 100 Soruda Tasavvuf (2.baskı). Gerçek Yayınevi, İstanbul. K4. Korkmaz, E. (2004). Eski Türk İnançları ve Şamanizm (1.baskı). Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul. K5. Ögel, B. (2003). Türk Mitolojisi. (4.baskı). Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara K6. Uludağ, S. (2016). Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yayınları.
  Yardımcı Kitap YK1. Bice, H. (2016). Hoca Ahmed Yesevi Divan-ı Hikmet (2.baskı). H Yayınları, İstanbul YK2. Hasan, N. (2009). Yeseviliğe Dair Bazı Kaynak Eserler Hakkında. Turkish Studies 4/2 winter.
  Dersin Amacı Türk Kültüründe Yeseviliğin oluşumu, kaynakları, özellikleri ve Anadolu`ya etkileri hakkında öğrencilere bilgi vermek
  Dersin İçeriği Hoca Ahmed Yesevi ve Yesevilik
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster