ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Akademik İngilizce OSD133 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Akademik İngilizce kelime ve dilbilgisini uygular.
  2-Akademik İngilizce soru türlerini analiz eder.
  3-Akademik makaleleri yorumlar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Öğrt. Dr Rabia Aksoy Arıkan Öğtr.Gör.Abdulkadir Gökmen. Öğtr.Gör.Hikmet Uluğ, Öğtr.Gör.Dr.Oktay Yazıcı, Öğtr.Gör.Selahattin Evren, Öğtr.Gör.Dr.Hatice Kızılkaya, Öğtr.Gör.Salih Potukoğlu, Öğtr.Gör.Zeynep Maden, Öğtr.Gör.Seda Yazıcı Köksal, Öğtr.Gör.Seda Yılmaz Saka, Öğtr.Gör.Ayşe İrem Kütükoğlu
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1.Öztürk, C. (2015). Building Skills for Proficieny, Pelikan Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap YK1. Oxford Online Dictionary YK2. Tureng Online Dictionary YK3.Thesaurus: Synonyms and Antonyms of Words YK4.Evans, V. (1998). CPE Use of English, Express Publishing. YK5.Oshima, A.-Hogue, A. (2006). Longman Academic Writing Series 1, 2, 3, 4, Pearson Publishing. YK6.Online Comprehensive Sources for Proficiency, IELTS, TOEFL and YDS.
  Dersin Amacı Akademik İngilizce dersinin amacı, öğrencilere akademik okuma ve yazma becerileri kazandırmaktır. Akademik metinlerini anlamak için gerekli olan dilbilgisi, kelime bilgisi ve genel kültür gibi unsurlara değinilecek, okuma teknikleri öğrencilere sunulacaktır. Ayrıca, öğrenciler makale yazma adımlarını ve bazı makale türlerini öğrenebileceklerdir. Öğrencilere, paragrafta anlam bütünlüğü ve bilgi sentezleme gibi akademik okuma becerilerini kazandırmaktır. Güncel ve akademik konu başlıklı okuma parçalarıyla, öğrencilerin sözlük kullanımı, kelime bilgisi ve yorumlama gücünün arttırılması amaçlanmaktadır. İngilizce Akademik Sınavlara yönelik temel bilgiler, stratejiler ve soru türleri hakkında bilgi vermek programın öncelikli amaçlarındandır. Öğrencilerin iş hayatlarında veya akademik kariyerlerinde gerekli olacak dil becerilerini geliştirerek, üretici becerilerini daha etkin kılmak amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Akademik İngilizce dersinde öğrencilerin neyi bildikleri, şimdiye kadar aldıkları İngilizce eğitimiyle edindikleri bilgileri uygulama becerileri verilecektir. İngilizce ile Türkçe arasındaki temel farklılardan hareketle öğrencilerin yabancı dili akademik anlamda geliştirmeleri, eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimelerle bağlantı kurma yetileri, dilbilgisini işlevsel hale getirmeleri ve akademik İngilizce sınavlarına yönelik bilgiler, stratejiler verilecektir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster