ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Roma Arkeolojisi OSD142 GÜZ-BAHAR 2+0 Üniversite S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Antik Roma yerleşimlerindeki kazı çalışmalarında tespit edilen arkeolojik verileri yorumlar.
  2-Arkeoloji bilimi ve insanlık kültür tarihi içerisinde Roma uygarlığının yerine ilişkin çıkarımda bulunur.
  3-Roma Arkeolojisini oluşturan temel unsurları kronolojik dizilimde kategorize eder.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Erdinç BURULDAĞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Thommen, L. (2012). An Environmental History of Ancient Greece and Rome. Çev. P. Hill. Cambridge University Press, Cambridge. K2. Dupont, F. (1992). Daily Life in Ancient Rome. Blackwell, Oxford. K3. Carcopino, J. (2003). Daily Life in Ancient Rome: The People and the City at the Height of the Empire. Yale University Press, New Haven. K4. Wheeler, M. (2004). Roma Sanatı ve Mimarlığı. Çev. Z. Koçel-Erdem. Homer Kitabevi, İstanbul. K5. Boatwright, M.T. et. al. (2004). The Romans: From Village to Empire. Oxford University Press, Oxford. K6. Tschen-Emmons, J.B. (2014). Artifacts from Ancient Rome. Greenwood, California.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Dersin amacı, Roma kültürünün yayılım gösterdiği coğrafyalarda gerçekleştirilen kazı çalışmaları neticesinde, tespit edilen arkeolojik verileri, tipolojik ve kronolojik olarak öğrencilere aktarmaktır.
  Dersin İçeriği Antik Roma kültürüne ilişkin tüm bileşenler ve Roma uygarlığına dair tarihi kaynaklar ile arkeolojik verilerin kronolojik olarak sıralanması.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster