ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Veritabanı Yönetim Sisteminin Tanıtılması ve İlişkisel Veritabanı Tasarımı K1 - Sql Server İşlemleri
  2 Veritabanı Tablolarının Oluşturulması ve Temel Sorgulama İşlemleri K1 - Sql Server İşlemleri
  3 Form Uygulamalarında Veritabanı Kütüphanesinin Kullanılması ve Bağlantı Nesnelerinin Oluşturulması K1 - Sql Server ve ADO.NET
  4 Datagridview Nesnesi Özellikleri ve Kullanımı K1 - Datagridview Kullanımı
  5 Datatable, DataReader, Dataset Oluşturma ve Bağlantı İşlemleri K1 - Visual Studio da Tablo Nesnelerinin Kullanımı
  6 Form Uygulamaları Üzerinde Temel Veritabanı Sorgulama İşlemleri K1 - Visual Studio İle Sql Server Sorgulama İşlemleri
  7 Form Uygulamaları Üzerinde İleri Düzey Veritabanı Sorgulama İşlemleri K1 - Visual Studio İle Sql Server Sorgulama İşlemleri
  8 Ara Sınav
  9 Formlar üzerinden İlişkisel Veritabanına Veri Kaydetme, Düzenleme ve Silme İşlemleri I K1 - Visual Studio İle Sql Server Veritabanlarında Insert, Update ve Delete Sorgularının Kullanımı
  10 Formlar üzerinden İlişkisel Veritabanına Veri Kaydetme, Düzenleme ve Silme İşlemleri II K1 - Visual Studio İle Sql Server Veritabanlarında Insert, Update ve Delete Sorgularının Kullanımı
  11 Programlama Dili İçerisine Entegre Edilmiş Sorgulama Nesnelerinin Kullanımı K1- LINQ
  12 Raporlama Nesneleri Özellikleri ve Rapor Oluşturma K1 - ReportViewer Kullanımı
  13 Grafik Nesneleri Özellikleri ve Grafik Oluşturma K1 - Chart Nesneleri Özellikleri ve Kullanımı
  14 Görsel Programlama Üzerinde Hata Denetimi K1 - İstisna Yönetimi
  15 Kurulum Projesi Oluşturma ve Kullanımı K1 - Setup Projesi Hazırlama
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster