ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ölçme, skaler ve vektörel büyüklükler ve farkları, bileşke kuvvet ve bir kuvvetin bileşenlerine ayrılması, K 1 BÖLÜM 1
  2 Hareket bilgisi; yol, hız, ivme ve zaman ilişkisi ve grafiklerinin çizilmesi, yorumlanması, K 1 BÖLÜM 2
  3 Hareket çeşitleri ve basit problemler, grafiklerinin çizilmesi ve yorumlanması, K 1 BÖLÜM 2
  4 Dinamik; dinamik ile ilgili kanunlar ve dinamik problemlerinin hesaplanması K 1 BÖLÜM 3
  5 Denge, koşulları ve hesaplanması. Moment ve moment problemleri. Ağırlık merkezi ve hesaplanması. K 1 BÖLÜM 4
  6 Malzemelerin özellikleri, oksitlenme ve zararları, oksitlenmeyi önleme metotları K 1 BÖLÜM 5
  7 Hook kanunu, çekme ve basma ile ilgili problemler, K 1 BÖLÜM 5
  8 Ara Sınav
  9 Çekme deneyi K 1 BÖLÜM 5
  10 İş, güç ve enerji. Konu ile ilgili basit problemlerin hesaplanması K 1 BÖLÜM 6
  11 Hidrostatik, emel kavramlar. Akışkanlarda basınç prensipleri ve basınç ölçüm cihazları ve kullanımı K 1 BÖLÜM 7
  12 Dalgalar ve ses. Mekanik ve elektromanyetik dalgalar, özellikleri ve uygulamaları. Ses ve özellikleri K 1 BÖLÜM 8
  13 Sıcaklık, sıcaklık ölçüm aletleri, sıcaklık etkisi ile cisimlerin genleşmesi K 1 BÖLÜM 9
  14 Isı, ısı alışverişi ve faz değişimleri K 1 BÖLÜM 10
  15 Isı transferi ve önlenmesi, nanoteknoloji hakkında genel bilgiler K 1 BÖLÜM 10 K 1 BÖLÜM 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster