ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Standardizasyonun tarihçesi, tanımı, konusu, amaçları ve ilkeleri. K 1 BÖLÜM 1
  2 Standardizasyonun üreticiye, tüketiciye ve ekonomiye sağladığı faydalar. K 1 BÖLÜM 1
  3 Standartların sınıflandırılması. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve görevleri. K 1 BÖLÜM 1
  4 Akreditasyon ve belgelendirme çalışmaları. K 1 BÖLÜM 2
  5 Bölgesel ve uluslararası standardizasyon kuruluşları. ISO,IEC,CEN vs. K 1 BÖLÜM 3
  6 Metroloji ve kalibrasyon. Ulusal ve uluslararası metroloji, çalışmaları ve kuruluşları. K 1 BÖLÜM 3
  7 CE, ISO 10002, ISO14001, ISO 18001, ISO 22000, ISO 27000, ISO31000, ISO50000 K 1 BÖLÜM 4
  8 Ara Sınav
  9 Kalite ve kalite kavramları. Kalite yaklaşımları, kalite ve verimlilik arasındaki ilişki. Kalite maliyetleri ve analizi. K 1 BÖLÜM 5
  10 Kalite önderleri ve yaklaşımları. Toplam kalite yönetimi. Kalite çemberi. K 1 BÖLÜM 5 YK2, YK3
  11 Kaizen. Tam zamanında üretim. 5S sistemi ve Poke Yoke. K 1 BÖLÜM 5 YK1, YK3
  12 Kalite yönetim sistemi ve amacı, K 1 BÖLÜM 6
  13 Kalite yönetim sistemi, faydaları ve prensipleri, K 1 BÖLÜM 6
  14 TS-EN-ISO 9000 : 2015 TS-EN-ISO 9001 : 2015 K 1 BÖLÜM 6
  15 TS-EN-ISO 9001 : 2015 TS-EN-ISO 9004 : 2015 K 1 BÖLÜM 6
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster