ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Matrisler, matris çeşitleri, matrisler üzerinde işlemler. K 1 BÖLÜM 5
  2 Matrislerin transpozesi ve tersinin bulunması. K 1 BÖLÜM 5
  3 Determinantların tanımı, ikinci mertebeden determinantların hesaplanması. K 1 BÖLÜM 5
  4 Üçüncü mertebeden determinantların hesabında sarrüs ve laplace kuralları. K 1 BÖLÜM 5
  5 Lineer denklem sistemlerinin matrisler ve determinantlarla çözümü. K 1 BÖLÜM 5
  6 Limitin tanımı ve limit alma kuralları.Sağdan ve soldan limitler. K 1 BÖLÜM 6
  7 Fonksiyonların sürekliliği. Grafiklerle açıklaması. K 1 BÖLÜM 6
  8 Ara Sınav
  9 Türevin tanımı. Türev alma kuralları. Çeşitli fonksiyonların türevleri. K 1 BÖLÜM 7
  10 Türevin geometrik yorumu. Türev uygulamaları. Bir fonksiyonun azalan veya artan olduğu aralıkların bulunması, teğet doğrusunun eğimi ve denkleminin bulunması. K 1 BÖLÜM 7
  11 Türevi kullanarak hız ve ivme hesaplamaları. L`hospital kuralının belirsizliklere uygulanması. K 1 BÖLÜM 7
  12 İntegralin tanımlanması. Belirsiz integral için genel kuralların açıklanması. K 1 BÖLÜM 9
  13 İntegrasyon metotları. K 1 BÖLÜM 9
  14 Belirli integral, tanımı ve özellikleri. K 1 BÖLÜM 9
  15 İntegralin uygulamaları. İntegral hesap ile düzlemsel bölgelerin alanının ve dönel cisimlerin hacimlerinin hesaplanması. K 1 BÖLÜM 9
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster