ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Jeolojinin tanımı ve kapsamı
  2 Güneş sistemi
  3 Dünyanın şekli ve hareketleri
  4 Yer yuvarının yapısı
  5 Dünyanın yaşı ve jeolojik zamanlar
  6 Mineraller
  7 Kayaçlar
  8 Ara Sınav
  9 Magmatik (plütonik veya volkanik) kayaçlar
  10 Metamorfik (başkalaşım) kayaçları
  11 Tortul (sedimanter) kayaçlar
  12 Kayaçların oluşturduğu toprak tipleri
  13 Levha (plaka) tektoniği ve temel ilkeler
  14 Yeryüzünün şekillenmesini sağlayan kuvvetler
  15 Depremler
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster