ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Jeolojinin tanımı ve kapsamı K1. Bölüm 1 K2. Bölüm 1
  2 Güneş sistemi K2. Bölüm 2
  3 Dünyanın şekli ve hareketleri K2. Bölüm 3
  4 Yer yuvarının yapısı K2. Bölüm 3
  5 Dünyanın yaşı ve jeolojik zamanlar K2. Bölüm 4
  6 Mineraller K1. Bölüm 2
  7 Kayaçlar K1. Bölüm 2
  8 Ara Sınav
  9 Magmatik (plütonik veya volkanik) kayaçlar K1. Bölüm 2
  10 Metamorfik (başkalaşım) kayaçları K1. Bölüm 2
  11 Tortul (sedimanter) kayaçlar K1. Bölüm 2
  12 Kayaçların oluşturduğu toprak tipleri K1. Bölüm 2
  13 Levha (plaka) tektoniği ve temel ilkeler K2. Bölüm 8
  14 Yeryüzünün şekillenmesini sağlayan kuvvetler K1. Bölüm 3
  15 Depremler K2. Bölüm 7
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster