ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş, dersin içeriği ve amacının açıklanması
  2 Adli tıp, tarihçesi
  3 Adli bilimler ve adli bilimlerin bölümleri
  4 Adli hemşirelik, görev tanımı, yetki ve sorumlulukları, eğitimi, çalışma alanları, adli hemşirenin ekip içindeki görevi
  5 Adli olgular, kadına yönelik aile içi şiddet
  6 Çocuk ihmali ve istismarı
  7 Adli olguların muayenesi, kanıtların toplanması, korunması, saklanması ve rapor edilmesi-1
  8 Ara Sınav
  9 Adli olguların muayenesi, kanıtların toplanması, korunması, saklanması ve rapor edilmesi-2
  10 Delil Teslim Etme Prosedürü, cezaevi hemşireliği
  11 Tıbbi uygulama hatası ve adli açıdan değerlendirilmesi
  12 Bilirkişilik ve Çapraz Sorgu, örnek olgular
  13 Adli olgu örnekleri, sınıf çalışması
  14 Adli olgu örnekleri, sınıf çalışması
  15 Adli olgu örnekleri, sınıf çalışması
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster