ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Araştırma Yöntemlerine Giriş
  2 Bilim İle İlgili Kavramlar (Bilim, Kuram, Yasa, Kural, İlke, Sistem, Sav, Varsayım, Hipotez, Yöntem)
  3 Bilimsel Araştırma Süreci Ve Yöntemleri
  4 Bilimsel Araştırma Yönteminin Evreleri
  5 Bilimsel Araştırma Türlerinin İncelenmesi Ve Planlama
  6 Bilimsel Araştırma Konusu Ve Probleminin Seçimi
  7 Bilimsel Veri Toplama Teknikleri
  8 Ara Sınav
  9 Bilimsel Veri Toplama Teknikleri
  10 Bilimsel Araştırmada Ölçme Ve Ölçekler
  11 Bilimsel Araştırmada Ölçme Ve Ölçekler
  12 Bilimsel Araştırmada Örneklem Ve Örneklem Türleri
  13 Bilimsel Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme
  14 Bilimsel Araştırmada Alıntı Yapma Ve Kaynakçanın Hazırlanması
  15 Bilimsel Araştırmada Etik Kurallar
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster