ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel kavramlar ve dünyada besin üretimi, tüketimi sorunları Mikroorganizmaların besin kaynakları ve üremeleri K1.Syf. 1-14 K2. Syf. 48-60
  2 Besinlerin mikrobiyal ekolojisi ve mikroflorası Besin laboratuvarlarında kullanılan malzemeler ve uyulması gereken kurallar K1.Syf. 15-36 K3 Syf. 26-40 K2
  3 Besinlerde mikrobiyal bozulma ve bozulma nedenleri-I Gıdalardan Örnek Alma K1.Syf. 237-264 K3 sYF.81-117 K2
  4 Besinlerde mikrobiyal bozulma ve bozulma nedenleri-II Total bakteri sayımı K1.Syf. 237-264 K3 sYF.81-117 K2
  5 Gıda kaynaklı infeksiyon ve intoksikasyonların patogenezi ve immun reaksiyonlar Total bakteri sayımı K1.Syf. 49-56
  6 Besin kaynaklı patojen bakteriler, oluşturduğu hastalıklar ve korunma yöntemleri-I Besinlerde olası mikroorganizmalarin aranmasi K1.Syf. 98-125 K2
  7 Besin kaynaklı patojen bakteriler, oluşturduğu hastalıklar ve korunma yöntemleri-II Besinlerde olası mikroorganizmalarin aranmasi K1.Syf.126-161 K2
  8 Ara Sınav
  9 Besin kaynaklı patojen bakteriler, oluşturduğu hastalıklar ve korunma yöntemleri-III Besinlerde olası mikroorganizmalarin aranmasi K1.Syf.161-172 K2
  10 Besin kaynaklı mikotoksijenik funguslar, oluşturduğu hastalıklar ve korunma yöntemleri Besinlerde olası mikroorganizmalarin aranmasi K1.Syf.173-183 K2
  11 Besin kaynaklı patojen virüsler, oluşturduğu hastalıklar ve korunma yöntemleri Koliform Analizi K1.Syf.185-202 K2
  12 Prionlar, oluşturduğu hastalıklar ve korunma yöntemleri Koliform Analizi K1.Syf.219-226 K2
  13 Besin ve su kaynaklı parazitler, oluşturduğu hastalıklar ve korunma yöntemleri İMVİC Testleri K1.Syf.203-217 K2
  14 Gıda kaynaklı mikrobiyal intoksikasyonlar İMVİC Testleri K1.Syf.227-235 K2
  15 Gıda Muhafazası K1.Syf.267-297
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster