ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Metabolizma / Endokrinolojik Hastalıklar
  2 Enfeksiyon Hastalıkları / Gastrointestinal ve Böbrek Hastalıkları
  3 Hematolojik Hastalıklar
  4 Kardiyolojik hastalıklar / Göğüs Hastalıkları
  5 Romatolojiye Giriş ve Muayene / Romatolojide Laboratuvar Tetkikleri ve Otoantikorlar
  6 Romatolojik Hastalıklar / Romatolojide Kullanılan İlaçlar
  7 Nörolojik Muayene
  8 Ara Sınav
  9 Polinöropatiler / Tuzak Nöropatileri
  10 Medulla Spinalis Hastalıkları
  11 Demyelinizan Hastalıklar / Ekstrapiramidal Sistem Hastalıkları
  12 Serebrovasküler Hastalıklar / Serebellar Sistem Hastalıkları
  13 Çocuklarda Nörolojik Değerlendirme / Serebral Paralizi ve Riskli bebek
  14 Nöromuskuler Hastalıklar / Hareket Bozuklukları
  15 Geriatrik Hastalıklar
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster