ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı dersin işleyişi ve öğrenme metotlarının tanıtımı
  2 Hak Kavramı ve İnsan Haklarının Kökeni hak kavramının ortaya çıkışı
  3 Ulusal Başvuru Yolları Türkiye`deki iç hukuk sistemi ve başvuru mekanizmalarının değerlendirilmesi
  4 Uluslararası Başvuru Yolları Uluslararası hukuk sistemi ve başvuru mekanizmalarının değerlendirilmesi
  5 Esasa İlişkin Kriterler: Kanunilik Normatif düzlemde yer alan ölçütler
  6 Esasa İlişkin Kriterler: Meşru Amaç ve Ölçülülük İHAS ve Anayasa bağlamındaki kriterlerin ele alınması
  7 Esasa İlişkin Kriterler: Demokratik Toplum Düzeninde Gereklilik İHAS ve Anayasa bağlamındaki demokratik toplum kriterlerinin ele alınması
  8 Ara Sınav
  9 Negatif Yükümlülükler Konu bakımından temel hak ve özgürlüklerin ayrılması
  10 Pozitif Yükümlülükler Konu bakımından temel hak ve özgürlüklerin ayrılması
  11 Çevre Hakkı 21 yüzyıl bağlamında otaya çıkan yeni hakların değerlendirilmesi
  12 Hayvan Hakları 21 yüzyıl bağlamında otaya çıkan yeni hakların değerlendirilmesi
  13 Mahkeme Kararları İHAM ve anayasa şikayetine ilişkin temel kararların değerlendirilmesi
  14 Güncel Gelişmeler İHAM ve anayasa şikayetine ilişkin temel kararlar ışığında 4. kuşak haklar
  15 Güncel Gelişmeler dersle ilgili genel değerlendirmeler ve sonuçlar
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster