ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kamu kesimi çalışanlarının örgütlenmesinin tarihi gelişimi
  2 Sendika kavramı; sendikal özgürlükler; kamu görevlileri sendikalarının örgütlenmesinin tarihsel gelişimi, ILO sözleşmeleri uyarınca kamu hizmetinde örgütlenme hakkı, 4688 sayılı Kanunun genel tanıtımı
  3 Hizmet kolları, kamu sendikalarının kuruluşu, kuruluş işlemleri.
  4 Organlar (genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu) ve organların görevleri
  5 Toplantı zamanı, karar yeter sayıları, seçimlerde uygulanacak esaslar.
  6 Sendika üyeliğinin kazanılması ve kaybedilmesi; sendika üyesi olamayacak kişiler.
  7 Konfederasyon ve uluslar arası kuruluş üyeliği; sendika üyeleri ve yöneticilerinin güvencesi
  8 Ara Sınav
  9 işyeri sendika temsilcileri
  10 Sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetleri, gelir-giderleri, idarî ve malî denetim.
  11 Toplu görüşme; taraflar, yetki ve yetki itirazı, tarafların toplanması, toplu görüşmenin kapsamı.
  12 Toplu görüşmenin sonuçlanması ve mutabakat metni, uyuşmazlığın tespiti.
  13 Uyuşmazlığın çözümü ve uzlaştırma kurulu, Sendika ve konfederasyonların katılma ve birleşmesi.
  14 Kapatma ve faaliyetin durdurulması, kayyım tayini, Fesih, infisah ve kapatma halinde malların devri
  15 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile mukayesesi.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster