ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kavram ve Kurallarının Gelişimi K1- sayfa: 7-10
  2 Türkiye`de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği K1- sayfa:15-28
  3 İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış ve güvenlik kültürü K1- sayfa: 11-14
  4 İş kazaları K1 -sayfa: 456-473
  5 İşyeri ortam faktörleri ve iş hijyeni K2 - sayfa: 101-112
  6 İş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri K2 -sayfa: 33-46
  7 Meslek Hastalıkları K3- Ünite 1- sayfa: 1-19
  8 Ara Sınav
  9 Risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimi K2- sayfa: 85-100
  10 Çalışma yaşamında özel risk grupları K1 -sayfa: 490-492
  11 Çalışan sağlığının korunmasında kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanılması K2- sayfa: 399-406
  12 İş Sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri K1- sayfa: 109-115
  13 İş Sağlığı ve güvenliği hizmetleri K1- sayfa: 87-103
  14 İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı K2 - sayfa: 423-456
  15 İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı K2- sayfa: 423-456
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster