ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sosyal Politika
  2 Sosyal Politika ve Gelir İlişkisi
  3 Gelir, Milli Gelir
  4 Gelir Dağılımı
  5 Gelir Eşitsizliği ve Adaletsizliği
  6 Gelir Dağılımı Ölçütleri
  7 Dünya`da Gelir Dağılımı
  8 Ara Sınav
  9 Türkiye`de Gelir Dağılımı
  10 Yoksulluk Kavramı ve Boyutları
  11 Yoksulluk Türleri
  12 Dünya`da Yoksulluk Problemi ve Bileşenleri
  13 Türkiye`de Yoksulluk Problemi ve Dinamikleri
  14 Gelir Dağılımı Yoksulluk İlişkisi
  15 Öngörüler ve Değerlendirme
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster