ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse Giriş ve İşleyiş Metotlarının Anlatılması
  2 Ege Dünyasının Tarihi Coğrafyası
  3 Üçüncü Binyıl Sonuna Kadar Ege Dünyası (Girit, Yunanistan, Ege Adaları ve Anadolu)
  4 İkinci Binyılda Ege Bölgesi (Girit, Yunanistan ve Akalar)
  5 Yunan Tarihinin Ortaçağı, Dor Göçleri ve Sonuçları
  6 Yunan Ortaçağının Ekonomik ve Kültürel Gelişimi ve Sonu: Koloniler Devri
  7 Homeros Öncesi Dönemden Arkaik Çağ’ın Sonuna Kadar Genel Durum
  8 Ara Sınav
  9 Yunan Tarihinin Klasik Çağı, Pers Krallığı, İyonya İhtilali ve onu izleyen olaylar.
  10 Yunan Tarihinin Klasik Çağı, Pers Krallığı, İyonya İhtilali ve onu izleyen olaylar.
  11 Pers -Yunan Savaşları
  12 Peloponnesos Savaşları ve Sonrası Durum
  13 Makedonya Egemenliği ve Helenistik Çağ
  14 Anadolu`da Kurulan Helenistik Krallıklar
  15 Anadolu`da Kurulan Helenistik Krallıklar
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster