ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Diplomatik (Belge İlmi), doğuşu, gelişmesi ve Osmanlı Diplomatiği
  2 Yazı Malzemeleri (kâğıt, kalem, kalemtıraş, mürekkep ve diğer yazı malzemeleri)
  3 Arap alfabesi ve aklâm-ı site (altı çeşit yazı) ile Osmanlılar tarafından kullanılan diğer yazılar (talik, divanî, siyakat, rika)
  4 Belgelerde kullanılan tuğra, pençe, kuyruklu imza, mühür gibi alâmetler, çeşitleri ve belgelerde kullanıldığı yerler.
  5 Padişahlara ait belgeler ve çeşitleri
  6 Fermanlar, ferman rükünleri (bölümleri), yazılış sebepleri.
  7 Berat ve berat çeşitleri ile şekil özellikleri
  8 Ara Sınav
  9 Berat ve berat çeşitleri ile şekil özellikleri
  10 Hatt-ı Hümayun ve Hatt-ı hümayun çeşitleri
  11 İrade-i Seniyye, çeşitleri ve şekil özellikleri
  12 Name-i Hümayun, çeşitleri ve şekil özellikleri
  13 Ahidnâme-i Hümayun ve Muahede, rükünleri ve şekil özellikleri
  14 Sebeb-i Tahrir Hükmü çeşitleri ve şekil özellikleri
  15 Sebeb-i Tahrir Hükmü belge örnekleri
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster