ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı, kapsamı
  2 Devlet olgusunun ve Osmanlı düzeninin tanımı, Doğuda devlet ve halk
  3 Osmanlı Düzeninin Değişim Süreci: Klasik dönem Osmanlı Düzeni
  4 17.- 18. Yüzyıllardaki Osmanlı Devlet Düzeni
  5 19. Yüzyıl: Osmanlı Devletini yapılandırma çabaları
  6 Osmanlı Devleti?nin Kuruluşunu Hazırlayan Siyasal ve Sosyal Şartlar
  7 Osmanlı Sultanları?nın Yönetim Anlayışı (1299?1451)
  8 Ara Sınav
  9 Osmanlı Sultanları?nın Yönetim Anlayışı (1299?1451)
  10 Osmanlı Yönetimini Etkileyen Sivil Birimler: Esnaf Örgütü, Mahalle, Sosyo- Kültürel Birimler
  11 Osmanlı Yönetimini Etkileyen Sivil Birimler: Göçebe, Gayrimüslimler, Köylüler
  12 Osmanlı Yönetimini Etkileyen Sivil Birimler: Adalet Kurumu, Vakıf Kurumu.
  13 Osmanlı Devlet Anlayışının Kaynakları: Siyaset Geleneği
  14 Osmanlı Devlet Anlayışının Kaynakları: Kültürel Çevreler
  15 Osmanlı Devlet Anlayışının Kaynakları: Kültürel Çevreler
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster