ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı, kapsamı
  2 Genel kaynaklar
  3 Osmanlı tarih yazıcılığının başlangıcı
  4 Osmanlı tarih yazıcılığının gelişimi
  5 Vekayinameler-Vekayinüvislik
  6 XV. Yüzyıl Kronikleri
  7 XVI. Yüzyıl Kronikleri
  8 Ara Sınav
  9 XVI. Yüzyıl Kronikleri
  10 SEMİNER ÖDEVİ SUNUMU
  11 XVII. Yüzyıl Kronikleri
  12 XVIII. Yüzyıl Kronikleri
  13 Kataloglanmış ve tasnif Edilmiş Arşiv Belgeleri
  14 Arşiv Belgelerinden Örnekler
  15 Arşiv Belgelerinden Örnekler
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster