ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çevresel Etki Değerlendirmesi`nin tanımı ve tarihçesi
  2 ÇED yönetmeliğinin tanıtılması, ilgili diğer yönetmelikler, planlama, proje tanıtım dosyası
  3 ÇED ve planlama açısından eşik analizleri ve taşıma kapasitesi
  4 ÇED raporu ve ön ÇED raporu alması gereken tesisler; sürdürülebilir kalkınma-çevre ilişkisi
  5 Çevre Hukuku bakımından ÇED
  6 ÇED aşamaları; faunistik ve floristik analiz
  7 Fauna ve flora bakımından zararlı etkinin en aza indirgenmesi için önlemlerin önerilmesi
  8 Ara Sınav
  9 Fauna ve flora bakımından zararlı etkinin en aza indirgenmesi için önlemlerin önerilmesi
  10 Fauna için ulusal ve uluslararası mevzuata göre lethal dozların belirlenmesi
  11 Ulusal ve uluslararası boyutta ÇED
  12 Flora için ex-situ koruma tedbirleri
  13 Flora için in-situ koruma tedbirleri
  14 ÇED raporu hazırlanması süreci
  15 ÇED raporu uygulamaları, örnekler
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster