ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Moleküler biyoloji ve genetikte sık karşılaşılan terimler I
  2 Moleküler biyoloji ve genetikte sık karşılaşılan terimler II
  3 DNA?nın genel özellikleri
  4 RNA?nın genel özellikleri
  5 Proteinlerin genel özellikleri
  6 Prokaryotlarda genom organizasyonu ile ilgili temel kavramlar
  7 Ökaryotlarda genom organizasyonu ile ilgili temel kavramlar
  8 Ara Sınav
  9 Prokaryotlarda gen anlatımı ile ilgili temel kavramlar
  10 Ökaryotlarda gen anlatımı ile ilgili temel kavramlar
  11 Prokaryotlarda protein sentezi ile ilgili temel kavramlar
  12 Ökaryotlarda protein sentezi ile ilgili temel kavramlar
  13 Kromozom yapı ve işlevleri ile ilgili temel kavramlar
  14 Mutasyon ve rekombinasyon nedir?
  15 Rekombinant DNA teknolojisi kavramı
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster