ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kompleks sayılara giriş ve temel işlemler
  2 Kompleks sayılara giriş ve temel işlemler
  3 Kompleks uzayın inşası ve bazı geometrik özellikleri.
  4 Kompleks uzayda bazı cebirsel işlemler
  5 Kompleks uzayda bazı cebirsel işlemler
  6 Kompleks uzayın bazı topolojik özellikleri
  7 Kompleks uzayın bazı topolojik özellikleri
  8 Ara Sınav
  9 Kompleks uzayda dizi kavramı ve bunlarla ilgili tanımlar, teoremler ve uygulamalar
  10 Kompleks uzayda dizi kavramı ve bunlarla ilgili tanımlar, teoremler ve uygulamalar
  11 Kompleks uzayda Cauchy dizileri ve bunlarla ilgili tanımlar, teoremler ve uygulamalar
  12 Kompleks uzayda Cauchy dizileri ve bunlarla ilgili tanımlar, teoremler ve uygulamalar
  13 Kompleks uzayda bazı fonksiyonlar ve bazı uygulamalar
  14 Kompleks uzayda bazı fonksiyonlar ve bazı uygulamalar
  15 Kompleks uzayda bazı dönüşümler ve bazı uygulamalar
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster