ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bazı temel Bilgiler, Elementer fonksiyonlara giriş K1) Ders Notları
  2 Elementer fonksiyonların ve türevleri K1) Ders Notları
  3 Analitik fonksiyonlar ve ilgili teormler K1) Ders Notları
  4 Cauchy-Riemann denklemleri ve bazı uygulamaları K1) Ders Notları
  5 Harrmonik fonksiyonlar, kompleks düzlemde w(t) eğrileri, çevreler, bölgeler r K1) Ders Notları
  6 Kompleks integral kavramı , temel tanımlar, ilgili teoremler K1) Ders Notları
  7 Cauchy Goursat teoremi ve ilgili teoremler, bazı uygulamaları a K1) Ders Notları
  8 Ara Sınav
  9 Cauchy integral formülü, ilgili teoremler ve uygulamaları K1) Ders Notları
  10 Morera teoremi K1) Ders Notları
  11 Maksimum modül teoremi, Liouville teoremi ve Cebirin Esas Teoremi K1) Ders Notları
  12 Taylor ve Laurent Serileri K1) Ders Notları
  13 Analitik fonksiyonların sıfır yerleri, kutup noktaları, rezidüler ve ilgili teoremler K1) Ders Notları
  14 Rezidüler, genelleştirilmiş integraller K1) Ders Notları
  15 Genelleştirilmiş integrallere ilişkin uygulamalar K1) Ders Notları
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster