ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Lineer Cebrin konusu, tarihi ve yöntemlerine genel bir bakış K1-Lineer Cebir
  2 2 ve 3-değişkenli sistemler, Gauss yöntemi. 2 ve 3-boyutlu determinantlar K1-Lineer Cebir
  3 2 ve 3-boyutlu sistemin geometrik yorumu. n-boyutlu determinantın tanımı K1-Lineer Cebir
  4 n-boyutlu determinantın özellikleri ve hesaplanma yöntemleri K1-Lineer Cebir
  5 Özel determinantlar. Üçgen, Vandermond ve Tridiagonal formlu determinantlar K1-Lineer Cebir
  6 Laplas ve Antilaplas teoremleri. Kare sistem için Kramer teoremi K1-Lineer Cebir
  7 Matrisler, matris işlemleri. Ters matris ve hesaplama yöntemi K1-Lineer Cebir
  8 Ara Sınav
  9 Kare sistemin matris biçiminde yazılması ve ters matris yöntemiyle çözülmesi K2-Lineer Cebir Teori ve Problemleri
  10 Matrisin rankı. Genişletilmiş matris. Genel sistem için Kroneker-Kapelli teoremi K2-Lineer Cebir Teori ve Problemler
  11 n-boyutlu reel ve kompleks vektör uzaylar. Lineer bağımsızlık, baz ve koordinatlar K2-Lineer Cebir Teori ve Problemler
  12 Lineer dönüşüm ve matrisi. Bazın değişimine göre matris dönüşümü K2-Lineer Cebir Teori ve Problemler
  13 Özdeğer ve özvektörler. Hamilton-Keli ve Silvester teoremleri K2-Lineer Cebir Teori ve Problemler
  14 Matrisin Jordan Formu. Benzerlik. Köşegen matrise benzerlik koşulu K2-Lineer Cebir Teori ve Problemler
  15 Metrik, normlu ve Öklit uzayları. Uzunluk, açı. kuadratik formlar, sayısal görüntü K2-Lineer Cebir Teori ve Problemler
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster