ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilgisayara giriş K1-Bölüm-1
  2 Programlamaya ve algoritmaya giriş K1-Bölüm-1
  3 Karakter dizileri, değişkenler ve atamalar, temel veri tipleri K1-Bölüm-2
  4 İfadeler, veri dönüşümü ve etkileşimli programlar K1-Bölüm-2
  5 Boole ifadeleri, şartlı ifadeler K1-Bölüm-5
  6 While döngüsü, iteratörler, dosyadan okuma/yazma K1-Bölüm-5 K1-Bölüm-6
  7 Metodlar-I K2-Bölüm-5
  8 Ara Sınav
  9 Metodlar-II K2-Bölüm-5
  10 Önceden tanımlanmış sınıfların ve yeni nesneler oluşturma K1-Bölüm-7 K2-Bölüm-1 K2-Bölüm-2
  11 enum türünün kullanımı, ArrayList sınıfı K1-Bölüm-8
  12 Sınıf ve metodların yapısı, yeni sınıflar oluşturma K1-Bölüm-7 K2-Bölüm-1 K2-Bölüm-2
  13 Değişken boyutlu parameter listeleri, iki boyutlu diziler K1-Bölüm-8
  14 Dizi elemanları, dizi tanımlama ve kullanma, nesne dizileri K1-Bölüm-8
  15 Switch ifadesi, do ve for döngüleri K1-Bölüm-5 K1-Bölüm-6
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster