ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Veri yapıları ve veri modellerinin sınıflanması ve temel özellikleri K1-Bölüm-2
  2 Veri modellerinin özetlenmesi: Bağlantılı liste, ağaçlar, graflar, durum makinası veri modelleri K2-Bölüm-8, K2-Bölüm-9, K2-Bölüm-10
  3 Durum makinası veri modeli ve örnek uygulamalar K2-Bölüm-14
  4 Durum makinası ile metinde sözcük arama ve uygulaması. Bir programlama diliyle durum makinası uygulaması geliştirilmesi K2-Bölüm-14
  5 Graf teorisine giriş ve grafların gösterilimi: Komşuluk matrisi K2-Bölüm-12
  6 Graf türleri ve grafların bellekte tutulması; örnek uygulamaları K2-Bölüm-12
  7 Graf renklendirme, en kısa yol algoritması, yol ağacı problemi vs. incelenmesi K2-Bölüm-12
  8 Ara Sınav
  9 Graf renklendirme ve çakışmadan ders atama probleminin çözülmesi K2-Bölüm-12
  10 En kısa yol algoritmaları: Dijkstra algoritmasının davranışı, gerçeklenmesi ve harita üzerinde Dijkstra algoritmasının uygulaması K1-Bölüm-2
  11 En kısa yol ağacı algoritmaları: Kruskla algoritmasının incelenmesi ve uygulaması K1-Bölüm-2
  12 Algoritmaların yürütme zamanı ve karmaşıklığının hesaplanması. Büyük O notasyonu. K3-Bölüm-2
  13 Sıkıştırma algoritmaları ve programları K2-Bölüm-15
  14 Huffman kodlama ağacı ve örnek uygulaması: Karakterlerin kullanım sıklığı ve Huffman ağacının oluşturulması. K3-Bölüm-4
  15 Olasılık Teorisi üzerine uygulama geliştirme ve gramer çözümleme algoritmaları K3-Bölüm-4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster