ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İstatistik Bilimi, İstatistik Uygulama Türleri, İstatistiğin Temel Elemanları, Veri Türleri, Veri toplama Yöntemleri K1-Bölüm-1
  2 Merkezi Eğilim Ölçüleri K1-Bölüm-2
  3 Değişim Ölçüleri, Göreli Durum Ölçüleri K1-Bölüm-2
  4 Örneklem Uzayları ve Olaylar, Birleşim ve Kesişim Kavramları, Karşıt olaylar Toplama Kuralı ve Karşılıklı Ayrık Olaylar K2-Bölüm-3
  5 Kesikli rassal değişkenler, Olasılık Dağılımları K2-Bölüm-3
  6 Sürekli Rassal Değişkenler, Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu K2-Bölüm-3
  7 Kesikli Tekdüze Dağılımı, Bernolli Dağılımı,Binom Dağılımı, Hipergeometrik Dağılım, Poisson Dağılımı K3-Bölüm-4
  8 Ara Sınav
  9 Normal Dağılım ,Binom Dağılımın Normal dağılıma yaklaşımı, Üssel Dağılım K3-Bölüm-4
  10 Örnek Problem Çözme K3-Bölüm-4
  11 Örnekleme dağılımı nedir ,Merkezi Limit Teoerimi K3-Bölüm-5
  12 Bir Kitle Ortalaması için Büyük ve küçük Örneklem Aralık Kestirimi ve Hipotez testi K2-Bölüm-6
  13 İki Kitle Ortalaması için Büyük Örneklem Aralık Kestirimi Bir Kitle Oranı için Büyük Örneklem Aralık Kestirimi Bir Kitle Varyansı için Büyük Örneklem Aralık Kestirimi Hipotez Testleri K2-Bölüm-6
  14 İki Kitle Oranı için Büyük Örneklem Aralık Kestirimi İki Kitle Varyansı için Büyük Örneklem Aralık Kestirimi Hipotez Testleri K2-Bölüm-6
  15 Ki-kare testi K2-Bölüm-7
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster