ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: Programlama dilleri paradigmaları ve programlama dillerinin gelişimiyle ilgili tarihçe, programlama paradigmalarına genel bir bakış
  2 Programlama dillerinin gelişimi. Dil Tanımı: Programlama dillerinde söz dizim ve anlam tanımlanması. Gramer, BNF, EBNF, Anlam tanımlama
  3 Dil Tanımı: Programlama dillerinde söz dizim ve anlam tanımlanması. Gramer, BNF, EBNF, Anlam tanımlama.
  4 Dil çevrimi: Programlama dillerinin makine diline çevrim süreci, yorumlayıcılar ve derleyiciler.
  5 Temel programlama elemanları: Değişkenler ve özellikleri, işlemciler ve özellikleri, işlemci yükleme.
  6 Bağlama Kavramı: Dinamik ve durağan bağlama. Tip, bellek ve kapsam bağlama.
  7 Veri Tipleri: Veri tipi kavramı. Basit ve yapısal veri tipleri-I
  8 Ara Sınav
  9 Veri Tipleri: Veri tipi kavramı. Basit ve yapısal veri tipleri-II
  10 Tip denetimi, kuvvetli tipleme, tip dönüşümleri, tip uyumluluğu.
  11 Yapısal Programlama: Atama deyimleri, seçimli deyimler, yinelemeli deyimler
  12 Alt programlar: Prosedür ve fonksiyonlar. Parametre aktarımı. Etkinlik kayıtları, özyinelemeli altprogramlar.
  13 Nesneye Yönelik Programlama: Nesneye yönelik programlama kavramları - soyutlama, bilgi saklama, kalıtım, çokyapılılık, dinamik bağlama. Paralel işlemler.
  14 İstisna İşleme: İstisna, istisna oluşturma ve çeşitli dillerde istisna işleme.
  15 Fonksiyonel Programlama: Fonksiyonel programlamanın temel kavramları, Lisp ve Scheme. Mantıksal Programlama: Temel Kavramlar ve Prolog
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster