ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş
  2 Bağıntı Modeli
  3 Bağıntı Modeli - SQL
  4 Bağıntı Cebri
  5 Bağıntı Cebri - SQL
  6 Uygulama Geliştirme
  7 Veri Tabanı Tasarımı
  8 Ara Sınav
  9 Uygulama Oturumu-I
  10 Uygulama Oturumu-II
  11 Eşzamanlı Çalışma
  12 SQL Veri Tabanları
  13 Optimizasyon
  14 Proje Sunum ve Gösterimleri-I
  15 Proje Sunum ve Gösterimleri-II
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster