ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İş hukuku ve iş hukukunun temel kavramları
  2 İş hukukunun uygulanması ve bireysel iş hukuku
  3 İş sözleşmesi
  4 İş sözleşmesinin kurulması
  5 İş sözleşmesinden doğan borçlar
  6 İşin düzenlenmesi
  7 Ücret güvencesi
  8 Ara Sınav
  9 İş sağlığı ve iş güvenliği
  10 İş sözleşmesinin sona ermesi
  11 Sona eren iş sözleşmesinin hukuki sonuçları
  12 Toplu iş hukuku
  13 Sendika hakkı ile ilgili temel kavramlar
  14 Sendikacılık
  15 Sendikaların faaliyetleri
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster