ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Ahlak gelişimi ve ahlaki gelişim kuramları
  3 Etik ve ahlak kavramlarının incelenmesi
  4 Etiğin tarihsel gelişimi
  5 Etiğin unsurları ve hukukla ilişkisi
  6 Mesleki etik kavramı ve tarihçesi
  7 Yönetsel etik alanında yapılan çalışmalar
  8 Ara Sınav
  9 Etik dışı davranışlar ve nedenleri
  10 Etik dışı davranışların çözümü, etik kurallar ve uygulamalar
  11 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek
  12 Etiğe uygun karar verme
  13 Kurumsal sosyal sorumluluk ve etik
  14 Mesleki uygulamalar, örnek vaka incelenmesi
  15 Mesleki uygulamalar, örnek vaka incelenmesi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster